Pretraživanje

CERTIFIKATI

BATERIJE BOCA - JEDINI U HRVATSKOJ

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : CERTIFIKATI  : BATERIJE BOCA - JEDINI U HRVATSKOJ
Odobrenja tipa ADR/RID 2013 prema 1.8.7.2
Odobrenja tipa ADR/RID 2015,prema 1.8.7.2


- baterija od 12 boca, uspravna
- baterija od 16 boca, uspravna
- baterija od 8 boca, acetilen, uspravna
- baterija od 12 boca, acetilen, uspravna

Iva Bubalo