Infracrveno grijanje

Infracrveno grijanje svijetlog zračenja (keramičko grijanje)

Plin kao energent izgara na površini keramičke pločice, a 2/3 energije se prenosi zračenjem na površinu ili predmete na koje se zrači.

Infracrveno grijanje

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Infracrveno grijanje
Infracrveno grijanje je najpogodniji način grijanja visokih, velikih i otvorenih prostora, gdje se do 70% energije topline predaje zračenjem na površinu koja se zrači.Infracrveno grijanje je najpogodniji način grijanja prostora kao što su: tvorničke hale.

Infracrveno grijanje tamnog zračenja

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Infracrveno grijanje tamnog zračenja
Plin kao energent izgara u čeličnoj cijevi te se energija jednim dijelom prenosi konvekcijom a drugim zračenjem na površinu ili predmete koji se griju.
Pretraživanje