Pretraživanje

Novosti

Suradnja s medicinskim fakultetom

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Novosti : Suradnja s medicinskim fakultetom

Za Medicinskim fakultetom naša tvrtka projektirala, proizvela i isporučila HIPERBARIČNU KOMORU za EKSPERIMENTE na životinjama i ljudskim tkivima. Takav složeni projekt zapravo je jedan u nizu projekata kojim se nastavila suradnja sa visokoškolskim ustanovama, budući smo HIPERBARIČNIM KOMORAMA u proteklih nekoliko godina opremili medicinske fakultete u Rijeci i Splitu.

Značajno je napomenuti i to da je naša tvrtka jedna od rijetkih u Republici Hrvatskoj osposobljena za realizaciju takvih i sličnih projekata.