Pretraživanje

Sigurnosni ventili

Sigurnosni ventili

 

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Sigurnosni ventili : Sigurnosni ventili : Sigurnosni ventili NO 8 - tlak otvaranja 31-39Sigurnosni ventili NO 8 - tlak otvaranja 31-39
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Sigurnosni ventili : Sigurnosni ventili : Sigurnosni ventil NO 10 - tlak otvaranja  70-210 barSigurnosni ventil NO 10 - tlak otvaranja 70-210 bar
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Sigurnosni ventili : Sigurnosni ventili : Sigurnosni ventil NO 15  - tlak otvaranja 225 barSigurnosni ventil NO 15 - tlak otvaranja 225 bar