Pretraživanje

Dišna oprema na komprimirani zrak

ADA-N DIABLO

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Dišna oprema na komprimirani zrak : ADA-N DIABLOADA N DIABLO

Namjena:

Autonomni dišni aparati ADA-N DIABLO su namijenjeni za obavljanje lakših poslova u atmosferi siromašnoj kisikom ili u atmosferi s velikim postotkom zagađenja. Pri tome se vrši zaštita (izolacija) dišnih putova, kože lica i očiju od okolne atmosfere. Aparat omogućava potpunu neovisnost (autonomnost) o atmosferi i okruženju.

Aparat se koristi pri vatrogasnim poslovima, obavljanju poslova u kemijskoj i petrokemijskoj industriji, obavljanju komunalnih poslova, poslova na naftnim platformama i sl.

Osnovni dijelovi aparata:

  • blok aparata (boca s ventilom)
  • sustav za regulaciju (I i II stupanj regulacije)
  • sa zaštitnom maskom
  • sustav za signalizaciju i alarm
  • nosač boce s remenicama
Tip aparata Tip boce Volumen boce Radni tlak Kapacitet Autonomija
ADA N DIABLO RINA 1800 MARINE čelična
kompozitna
6 l
6,8 l
300 bar
300 bar
1800 l
2040 l
55 min
64 min
ADA N DIABLO INDUSTRIAL čelična
kompozitna
6 l
6,8 l
300 bar
300 bar
1800 l
2040 l
55 min
64 min


Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Dišna oprema na komprimirani zrak : ADA-N DIABLO : ADA N DIABLO AkcijaADA N DIABLO Akcija
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Dišna oprema na komprimirani zrak : ADA-N DIABLO : ADA N DIABLOADA N DIABLO

Dišna oprema na komprimirani zrak : Ostali članci

ADA-N DIABLO

ADA-N DIABLO

Datum: 20.1.2007.

Autonomni dišni aparati ADA N DIABLO su namijenjeni za obavljanje lakših poslova u atmosferi siromašnoj kisikom ili u atmosferi s velikim postotkom zagađenja. Pri tome se vrši zaštita (izolacija) dišnih putova, kože lica i očiju od okolne atmosfere.

Aparati za spašavanje EKASTU SEKUR CAP

Datum: 20.1.2007.

Autonomni dišni aparat ADA E - Escape je namijenjen za brze intervencije i spašavanje korisnika iz atmosfere siromašne kisikom ili s velikim postotkom zagađenja.

Prijevozni dišni aparat DA 220

Prijevozni dišni aparat DA 220

Datum: 20.1.2007.

Prijevozni dišni aparat DA 216 je namijenjen za obavljanje dugotrajnih težih poslova u atmosferi siromašnoj kisikom ili u atmosferi s velikim postotkom zagađenja. Pri tome se vrši zaštita (izolacija) dišnih putova, kože lica i očiju.