Pretraživanje

Banke zraka

Banke zraka

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Banke zraka : Banke zraka

Osnovne komponente:

  • kompresor
  • spremnici zraka - boce
  • sigurnosna armatura
  • kontrolna ploča i ploča za punjenje s mjestima za punjenje boca

Namjena:

Banke zraka namijenjene su za spremanje i opskrbu komprimiranim zrakom baro komora, ronilačkih boca, opreme za disanje i sl.

Izrađuju se kao mobilne ili stabilne banke zraka.

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Banke zraka : Banke zraka : Baterija boca - stabilna s kompresoromBaterija boca - stabilna s kompresorom
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Banke zraka : Banke zraka : Priključno mjesto za pet različitih plinovaPriključno mjesto za pet različitih plinova
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Banke zraka : Banke zraka : Centralni sustav za opskrbu vodikomCentralni sustav za opskrbu vodikom
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Banke zraka : Banke zraka : Banka zrakaBanka zraka

Banke zraka : Ostali članci

Banke zraka

Banke zraka

Datum: 19.2.2007.

Banke zraka namijenjene su za spremanje i opskrbu komprimiranim zrakom baro komora, ronilačkih boca, opreme za disanje i sl. Izrađuju se kao mobilne ili stabilne banke zraka.

Spremnici zraka - boce

Spremnici zraka - boce

Datum: 19.2.2007.

Baterije boca - čelične bešavne visokotlačne boce za tehničke i medicinske plinove (O, H, N, Ar, C2H2, He, CO2, pl. mješavine...) povezane u sklop su najekonomičniji i najsigurniji način korištenja plinova.