Pretraživanje

Specijalne armature

Specijalne armature

U našem proizvodnom programu izdvajamo program armatura za tehničke i medicinski čiste plinove, radnog tlaka do 250 bar.
Velika mogućnost primjene i visok nivo kvalitete su rezultat našeg iskustva u razvoju i izradi visokotlačne armature za plinove. Naša armatura ima primjenu tamo gdje se koriste tehnički plinovi i medicinski čisti plinovi i to u industriji, brodogradnji, kemijskoj industriji, prehrambenoj industriji, zanatstvu, zdravstvu (bolnice, stomatologija) i drugdje.

Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Specijalne armature : Specijalne armature : Armatura za spremnik zraka za upuštanje diesel motora u radArmatura za spremnik zraka za upuštanje diesel motora u rad
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Specijalne armature : Specijalne armature : Hvatač nečistoća za naftne bušotineHvatač nečistoća za naftne bušotine
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Specijalne armature : Specijalne armature : Različita armatura prema zahtjevuRazličita armatura prema zahtjevu
Đuro Đaković Aparati d.o.o. : Specijalne armature : Specijalne armature : Uređaj za kontrolu CO2 u bociUređaj za kontrolu CO2 u boci